Vargungarna

Vargungarna är 7-9 år gamla. Vargungarna fungerar i flockar. Vargungeflocken är indelad i kullar var vargungarna turvis får vara kulledare. Flockmöten hålls varje vecka och därtill åker vargungarna på utfärder, förläggningar och läger. Under veckomötena avlägger vargungarna spår (märken) och leker. Under en termin avläggs ofta flera spår. Läs mer...

Vargungarna håller möte på onsdagar mellan 17.30 och 19.00.